Tísner, traductor de García Márquez. La traducció de la sinonímia com a mecanisme de cohesió lèxics en la versió catalana de Cien años de soledad

  Student thesis: Final degree project (TFG)

  Date of Award13 Jul 2010
  Original languageUndefined/Unknown
  SupervisorMontserrat Bacardi Tomas (Director)

  Cite this

  '