Sobrepès, obesitat, actituds alimentàries i desig de perdre pes en funció del criteri de referència per establir els punts de tall de les categories d'IMC

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award28 Apr 2005
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorRosa Maria Raich Escursell (Director) & David Sánchez-Carracedo (Director)

Cite this

'