Sistemes de vida i medi ambient a l'Àfrica occidental des d'una perspectiva de gènere: com es configura l'accés als recursos?

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award14 Sept 2011
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorMaria Prats Ferret (Director)

Cite this

'