SISTEMES DE CONTROL JURISDICCIONAL (REGIONAL) DE DDHH, AMB UNA VISIÓ DEL COMPLIMENT I EXECUCIÓ DE LES SENTÈNCIES CONDEMNATÓRIES DICTADES TANT PEL TRIBUNAL EUROPEU DE DRETS HUMANS I LA CORT INTERAMERICANA DE DRETS HUMANS, AMB ESPECIAL ENFOCAMENT EN LA REAL

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award17 Dec 2021
Original languageSpanish
SupervisorJuan Carlos Gavara de Cara (Tutor)

Cite this

'