Shake Sound. Proposta de gestió d’una plataforma web de músics i per a músics.

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award3 Jul 2017
Original languageEnglish
SupervisorLidia López Gómez (Director)

Cite this

'