Segregació o coeducació? Cultures tradicionals de gènere en les preferències relacionals de noies i de nois. Un estudi de dades sociomètriques en escoles i instituts de la Comunitat Autònoma de Catalunya

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award23 Dec 2009
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorMaria Jesus Comellas Carbo (Director)

Cite this

'