Síntesi, separació i caracterització de dos regioisòmers pirazole-alcohol. Estudi de la seva reactivitat amb Pd(II) i Zn(II)

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award8 Sept 2009
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorJordi García-Antón Aviñó (Director) & Josefina Pons Picart (Director)

Cite this

'