Síntesi i caracterització estructural de complexos de Zn (II), Cd (II) amb el lligand (2.metilaminoetilditiocarbama). Aplicació de l'espectroscòpia de RSE a l'estudi del complex de Cu (II)

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award18 Dec 1997
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorJoan Sola Casadevall (Director)

Cite this

'