Síntesi i caracterització de complexos de platí i pal·ladi amb lligands fosfinotiolat per a la seva avaluació com a catalitzadors de carbonilació catalítica. Aplicació de la hidrocarboxilació catalíti

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award14 Jul 2000
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorJuli Real Obradors (Director)

Cite this

'