Reversió dels dèficits de memòria associats a dany cerebral traumàtic mitjançant exercici físic: mecanismes neuroprotectors i neuroreparadors, i influència de les pautes temporals de tractament

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award8 Nov 2018
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorMª Isabel Portell Cortes (Director), Margalida Coll Andreu (Director) & Mª Isabel Portell Cortes (Tutor)

Cite this

'