Relacions interpersonals dins les institucions d'educació social:mantindre una relació professional amb l'usuari.

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award2014
Original languageCatalan
SupervisorGeorgeta Ion (Director)

Cite this

'