Relacions al.lomètriques i metabolisme hepàtic del peix gat de mar Scyliorhinus canicula sotmès a contaminació per cadmi

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award15 Oct 1985
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorLluis Tort Bardolet (Director)

Cite this

'