Relació entre la simptomatologia ansiosa i depressiva i la percepció d'autoeficàcia en mares sanes i primípares de nadons sans en el període postpart Curs acadèmic: 2011 Qualificació: 8.5

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award15 Sept 2011
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorCarme Costas Moragas (Director) & Albert Fornieles Deu (Director)

Cite this

'