Regulació de la transcripció en resposta a estrès genotòxic / Regulación de la transcripción en respuesta a estrés genotóxico / Transcriptional regulation in response to genotoxic stress

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award15 Jun 2010
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorDavid Garcia Quintana (Director)

Cite this

'