Refinament de la prova d'enterrament de marbre per modelar símptomes de comportament i neuropsiquiàtrics: estudis en dos models animals.

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award18 Nov 2022
Original languageCatalan
SupervisorLidia Gimenez Llort (Director)

Cite this

'