Reconeixement molecular: complexos d'inclusió amb ciclodextrines i complexos d'associació amb agents de solvatació quirals. Estudis per mecànica i dinàmica molecular

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award26 Mar 1999
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorCarles Jaime Cardiel (Director)

Cite this

'