Protecció antitumoral usant cèl·lules tumorals murines transduïdes amb els gens de la interleukina-2 i de la timidin quinasa del virus de l'herpes simplex tipus I

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2 Apr 1997
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorManuel Ribas Mundó (Director) & Luis Salvador Fernández-Mensaque (Director)

Cite this

'