Proteïnes de membrana substrats de la caseïna quinasa 2. Comparació de la proteïna p210 amb altres proteïnes de membrana.

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award1 Sept 1995
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorEmilio Itarte Fresquet (Director)

Cite this

'