Propietats Amiloidogèniques Del Fragment 185-208 de la Proteïna Priònica Humana. Comparació amb el Pèptid A?(1-28) de la Malaltia d'Alzheimer

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award20 Feb 2008
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorJosep Bartomeu Cladera Cerda (Director)

Cite this

'