Producció en Escherichia coli de la proteïna estructural VP60 del virus de la malaltia hemorràgica del conill. Caracterització antigènica i immunogènica

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award30 Apr 1998
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorAntonio Pedro Villaverde Corrales (Director)

Cite this

'