Producció d'un antibiòtic híbrid per fermentació amb cèl.lules lliures i immobilitzades d'Streptomycines lividans TK21

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award9 Sept 1994
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorCarles Casas Alvero (Director) & Francesc Godia Casablancas (Director)

Cite this

'