Producció d'anticossos monoclonals mitjançant el cultiu d'hibridomes: monitoratge del procés i purificació del producte

  Student thesis: Doctoral thesis

  Date of Award20 Dec 1996
  Original languageUndefined/Unknown
  SupervisorFrancesc Godia Casablancas (Director) & Gloria Gonzalez Anadon (Director)

  Cite this

  '