Processos motivacionals de consum de marques: de les imatges simbòliques a l'ambivalència dels vincles. Una primera aproximació als casos del consum ecològic i el consum de Harley-Davidson.

Student thesis: Others

Date of Award12 Dec 2012
Original languageUndefined/Unknown
Supervisor Francesc Josep Miguel Quesada (Director) & Maria Jesús Izquierdo Benito (Director)

Cite this

'