Preparacio d'antigens recombinants per a la detecció d'autoanticossos mitjançant enzimoimmunoanàlisi en la síndrome de Sjogren

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award21 Feb 2002
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorPetraki Munujos (Director) & F. Xavier Gella Tomàs (Tutor)

Cite this

'