Preparació i reducció de β-Dicetones amb elevat impediment estèric. Exemples de sistemes amb reactivitat anti-curtin-hammett. Inducció d'asimetria en les alquilacions i en les addicions de Michael de compostosβ-Dicabonílics homoquirals induïdes per metalls de transició

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award4 Jul 1997
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorMarcial Moreno Mañas (Director)

Cite this

'