Preparació i estudi estructural de complexos d'inclusió de ciclodextrines amb derivats homo- i heterocíclics. Aplicació a fàrmacs potencialment interessants

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award27 Mar 1998
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorFrancesc Sánchez Ferrando (Director)

Cite this

'