Preparació de monòmers de tipus Hoveyda bisililats per a l'obtenció de catalitzadors de metàtesi recuperables.

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award10 Jul 2007
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorRoser Pleixats Rovira (Director)

Cite this

'