Predicció dels risc de mort i del temps d'estada a l'hospital de pacients diagnosticats de covid-19 amb xarxes Bayesianes.

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of AwardJun 2023
Original languageCatalan
SupervisorRosario Delgado de la Torre (Director)

Cite this

'