Posada a punt i aplicació d'una nova tècnica per a la caracterització del reservori del VIH i avaluació d'un nou compost natural com a agent reversor de la latència

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award26 Nov 2020
Original languageCatalan
SupervisorMaria José Buzón Gómez (Director) & Ana Maria Meseguer Navarro (Tutor)

Cite this

'