Políticas públicas no ámbeto autonómico. Burocracia, burocratización e reforma administrativa. Unha análise dos procesos de institucionalización burocráticos e das súas consecuencias na política pública

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2 Jan 1997
Original languageUndefined/Unknown
Awarding Institution
  • University of Santiago de Compostela (USC)
SupervisorRicard Josep Goma Carmona (Director)

Cite this

'