Per a qui es dissenya la ciutat? Participació i seguretat ciudadana a Marina port Vell

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award22 Jul 2014
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorMercè Tatjer Mir (Director) & Maria Teresa Tapada Berteli (Director)

Cite this

'