Part A: Reactivitat de 4-amino-6-metil-2H-piran-2-ona i de 4-azido-6-metil-2H-piran-2-ona. Preparació de 5-oxopirano`4,3-b]piridines i de 1-(6-metil-2-oxo-4-piranil)-1,2,3-triazoles. Part B: Mecanisme de les alquilacions de Co(acac)2 amb halurs d'alquil. Estudi de regioselectivitat.

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award1 Jun 1993
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorMarcial Moreno Mañas (Director) & Roser Pleixats Rovira (Director)

Cite this

'