Papel de la IL-1ß i el TNF α sobre l'efecte neurotròfic que tenen PF9601N i el seu metabolit FA72 en cultius de neuroblastona (SH-SY5Y) i en cultius glials primaris mesencefàlics de rata: Possible ús terapèutic d'aquestes substàncies en la malaltia de Parkinson.

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award23 Oct 2001
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorPaz Martinez Ramirez (Director)

Cite this

'