Organització molecular a D. repleta i D.buzzatii de tres regions cromosòmiques (~1Mb) del braç 3R de D. melanogaster

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award30 Sept 1999
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorAlfredo Ruiz Panadero (Director)

Cite this

'