Optimització multivariant per superfícies de resposta de la determinació de la concentració catalítica d'adenosina-desaminasa en líquids pleurals

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award20 Jun 1998
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorFrancesca Canalias Reverter (Director)

Cite this

'