Optimització del consum de nutrients i generació de subproductes en cultius \i in vitro\i0 de cèl·lules animals

  Student thesis: Doctoral thesis

  Date of Award27 Dec 2000
  Original languageUndefined/Unknown
  SupervisorFrancesc Godia Casablancas (Director) & Jordi Joan Cairó Badillo (Director)

  Cite this

  '