om pot contribuir la planificació territorial al desenvolupament sostenible.El cas alemany

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award3 Jun 2005
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorEnric Mendizàbal Riera (Director)

Cite this

'