Obtenció, Purificació i Caracterització del dímer de la proteïna catiònica d'eosinòfils (ECP).

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award7 Sept 2009
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorMohammed Moussaoui (Director) & Ester Boix Borras (Director)

Cite this

'