Obtenció d'una soca de Pichia pastoris que expressa els gens que codifiquen per la hormona gonadotropina coriònica equina

  Student thesis: Dissertation (TFM)

  Date of Award1 Sept 2003
  Original languageCatalan
  SupervisorFrancisco Valero Barranco (Director) & Pau Ferrer Alegre (Director)

  Cite this

  '