Noves formes d’agricultura a la regió de Tōhoku: Reptes i projectes d ela nova generació d’emprenedors agrícoles

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of AwardJun 2015
Original languageCatalan
SupervisorJoaquin Beltran Antolin (Director)

Cite this

'