Molècules de superfície dels limfòcits citotòxics que uneixen MHC de classe I: CD8 i receptors inhibidors. Anàlisi molecular i genètica d'una i.d. amb absència de CD8

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award7 Nov 2000
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorPaz Martinez Ramirez (Tutor), José Luis Rodríguez Sánchez (Director) & Oscar de la Calle Martin (Director)

Cite this

'