Modelització per elements finits dels mètodes de calibratge en temperatura de dispositius nanocalorimètrics.

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award2021
Original languageCatalan
SupervisorAitor Lopeandia Fernandez (Director)

Cite this

'