Modelització d’un aqüífer Pliocuaternari i descripció del transport i la distribució espacial d’un contaminació orgànic.

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award3 Jul 2019
Original languageSpanish
SupervisorJoan Bach Plaza (Director)

Cite this

'