Modelització de plantes de producció com a sistemes multiagent i implantació parcial en un cas real (Modelización de plantas de producción como sistemas multiagente e implantación parcial en un caso real)

Student thesis: Dissertation (TFM)

Date of Award8 Sept 2009
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorLluis Ribas Xirgo (Director)

Cite this

'