Metanàlisi per a determinar la sensibilitat i l'especificitat de la Intradermoreacció i del Gamma-interferó, en el diagnòstic ante-morten de la Tuberculosi bovina.

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award3 Sept 2010
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorJordi Casal i Fabrega (Director)

Cite this

'