Mecanismes diferencials en la modulació de l'alliberament de noradrenalina en sinaptosomes d'hipocamp i còrtex cerebral de rata: contribució dels canals de Ca\super 2+\nosuper dependents de voltatge i dels adrenoceptors de tipus \alpha1

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award20 Dec 1996
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorJosefa Sabrià Pau (Director)

Cite this

'