Mecànica estadística fora de l'equilibri. Estudi de la coexistència sòlid-líquid mitjançant dinàmica molecular

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award12 Jul 2013
Original languageUndefined/Unknown
Supervisor Jordi Faraudo Gener (Director) & Juan Camacho Castro (Director)

Cite this

'