L'ocupació metall-mecànica a Osona. Una anàlisi des de l'Enfocament de la Jornada Anual Internacional sobre la Segmentació del Mercat de Treball

Student thesis: Final degree project (TFG)

Date of Award2 Feb 2009
Original languageCatalan
SupervisorAndreu Lope Peña (Director)

Cite this

'