Llibres i biblioteques a la Barcelona del segle XV. Les biblioteques de clergues, juristes, metges i altres ciutadans a través de la documentació notarial (anys 1396-1475)

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award23 Mar 1996
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorJesus Alturo Perucho (Director)

Cite this

'