L'estimulació elèctrica del nucli parafascicular del tàlem facilita la retenció a les 24 hores de l'evitació activa, en rates.

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award8 Oct 1999
Original languageUndefined/Unknown
SupervisorMargarita Marti Nicolovius (Director) & Ignaci Morgado Bernal (Director)

Cite this

'